Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i shkollës koreografike, Tiranë 292.549 € 36.334.569 Lekë
2 Projekt zhvillimor për fshatin Kuman (rikonstruksioni i rrugës në fshatin Kuman) 115.942 € 14.400.000 Lekë
Total: 408.491,00 50.734.569,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 292.549 € 36.334.569 Lekë
2 rrugë 115.942 € 14.400.000 Lekë
Total: 408.491,00 50.734.569,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Tiranë 292.549 € 36.334.569 Lekë
2 Bashkia Roskovec 115.942 € 14.400.000 Lekë
Total: 408.491,00 50.734.569,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 KLAJGER KONSTRUKSION (construction company) 408.491 € 50.734.569 Lekë
Total: 408.491,00 50.734.569,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve