Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikimi i hapësirave përreth pallatit të kulturës, rruga me trafik të kufizuar /pedonalja "Pasho Hysi", rruga automobilistike "Pasho Hysi" 1.065.637 € 132.352.054 Lekë
2 Rehabilitimi i qendrës së qytetit të Shijakut 731.384 € 90.837.938 Lekë
Total: 1.797.021,00 223.189.992,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.797.021 € 223.189.992 Lekë
Total: 1.797.021,00 223.189.992,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Skrapar 1.065.637 € 132.352.054 Lekë
2 Bashkia Shijak 731.384 € 90.837.938 Lekë
Total: 1.797.021,00 223.189.992,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ALB LEAA INTERNATIONAL (construction company) 1.797.021 € 223.189.992 Lekë
Total: 1.797.021,00 223.189.992,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve