Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Projekt zbatimi për rehabilitimin e sheshit të Komunës Gjerbës 58.680 € 7.288.074 Lekë
2 Rikonstruksion pjesor, shkolla 9- vjeçare të fshatit Zaloshnje 43.509 € 5.403.796 Lekë
Total: 102.189,00 12.691.870,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 sheshe 58.680 € 7.288.074 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 43.509 € 5.403.796 Lekë
Total: 102.189,00 12.691.870,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Gjerbës 102.189 € 12.691.870 Lekë
Total: 102.189,00 12.691.870,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 QATO-01 (construction company) 102.189 € 12.691.870 Lekë
Total: 102.189,00 12.691.870,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve