Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikualifikimi i hapësirave përreth pallatit të kulturës, rruga me trafik të kufizuar /pedonalja "Pasho Hysi", rruga automobilistike "Pasho Hysi" 1.065.637 € 132.352.054 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Karaman Ylli" 507.142 € 62.986.997 Lekë
Total: 1.572.779,00 195.339.051,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.065.637 € 132.352.054 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 507.142 € 62.986.997 Lekë
Total: 1.572.779,00 195.339.051,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Skrapar 1.065.637 € 132.352.054 Lekë
2 Bashkia Çorovodë 507.142 € 62.986.997 Lekë
Total: 1.572.779,00 195.339.051,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 DESARET COMPANY (construction company) 1.572.778 € 195.339.051 Lekë
Total: 1.572.778,00 195.339.051,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve