Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtim i qendrës sportive për sportin "Rafting" (Projekte Riviera) 347.005 € 43.098.072 Lekë
2 Lidhja e komisariateve dhe DPPSH me rrjetin GovNet 175.000 € 21.735.000 Lekë
Total: 522.005,00 64.833.072,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 të tjera 347.005 € 43.098.072 Lekë
2 projekte dixhitale 175.000 € 21.735.000 Lekë
Total: 522.005,00 64.833.072,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 347.005 € 43.098.072 Lekë
2 Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 175.000 € 21.735.000 Lekë
Total: 522.005,00 64.833.072,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 R & T (construction company) 522.005 € 64.833.072 Lekë
Total: 522.005,00 64.833.072,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve