Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Vlerësimi dhe hedhje e të dhënave gjeohapsinore ekzistuese në platformën e Sistemit Gjeografik të GIS

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

161.031 €

Kosto në lekë

20.000.000 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Korrik 2016, nëpërmjet programit të financimit të Shqipëria Digjitale (inovacion dhe teknologjia e informacionit dhe komunikimit).

Lloji i projekteveprojekte dixhitale
BashkiaVlorë
InvestitorëtBashkia Vorë
Kontraktorët
Kompani teknologjieFASTECHSOFT & SOLUTION
Vendndodhja e projektit