Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Sistemimi i qendrës së qytetit të Fushë Arrëzit 721.549 € 89.616.372 Lekë
Total: 721.549,00 89.616.372,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 721.549 € 89.616.372 Lekë
Total: 721.549,00 89.616.372,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Fuzhë Arrëz 721.549 € 89.616.372 Lekë
Total: 721.549,00 89.616.372,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Kronos Konstruksion (kompani ndërtimi) 357.634 € 44.418.186 Lekë
2 Everest (kompani ndërtimi) 357.634 € 44.418.186 Lekë
3 Taulant (mbikëqyrës punimesh) 6.280 € 780.000 Lekë
Total: 721.548,00 89.616.372,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve