Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonceptim dhe rivitalizim i qendrës së qytetit Sarandë, Rruga e flamurit 826.236 € 102.618.468 Lekë
Total: 826.236,00 102.618.468,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 826.236 € 102.618.468 Lekë
Total: 826.236,00 102.618.468,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Sarandë 826.236 € 102.618.468 Lekë
Total: 826.236,00 102.618.468,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fusha (kompani ndërtimi) 412.715 € 51.259.234 Lekë
2 ED KONSTRUKSION (kompani ndërtimi) 412.715 € 51.259.234 Lekë
3 HP STUDIO (mbikëqyrës punimesh) 805 € 100.000 Lekë
Total: 826.235,00 102.618.468,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve