Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonceptim dhe rivitalizim i qendrës së qytetit Sarandë, Rruga e flamurit

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

826.236 €

Kosto në lekë

102.618.468 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaSarandë
InvestitorëtBashkia Sarandë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiFushaED KONSTRUKSION
Mbikëqyrës punimeshHP STUDIO
Vendndodhja e projektit