Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtim shkolla 9 vjeçare "Pilo Prifti", fshati Novoselë, Komuna Novoselë 382.424 € 47.497.121 Lekë
Total: 382.424,00 47.497.121,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 382.424 € 47.497.121 Lekë
Total: 382.424,00 47.497.121,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Novoselë 382.424 € 47.497.121 Lekë
Total: 382.424,00 47.497.121,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Colombo (kompani ndërtimi) 191.212 € 23.748.561 Lekë
2 ALUERA (kompani ndërtimi) 191.212 € 23.748.560 Lekë
3 Taulant (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 382.424,00 47.497.121,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve