Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksioni i shkollës së mesme "Ali Demi", Bashkia Vlorë 800.167 € 99.380.727 Lekë
2 Rikonstruksioni i shkolles 9-vjecare Rilindja 488.197 € 60.634.039 Lekë
3 Ndërtimi i shkollës 9 vjeçare "Rilindja", Lagja nr.1, Kavajë 396.688 € 49.268.707 Lekë
4 Ndërtim shkolla 9 vjeçare "Pilo Prifti", fshati Novoselë, Komuna Novoselë 191.212 € 23.748.561 Lekë
5 Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare “Zigur Lelo”, Vlorë 86.669 € 10.764.285 Lekë
6 Rikonstruksioni i rrugëve "Zigur Lelo" dhe "Shefit Zeno" 86.669 € 10.764.285 Lekë
Total: 2.049.602,00 254.560.604,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 1.962.933 € 243.796.319 Lekë
2 rrugë 86.669 € 10.764.285 Lekë
Total: 2.049.602,00 254.560.604,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Vorë 1.461.702 € 181.543.336 Lekë
2 Bashkia Kavajë 396.688 € 49.268.707 Lekë
3 Komuna Novoselë 191.212 € 23.748.561 Lekë
Total: 2.049.602,00 254.560.604,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Colombo (construction company) 2.049.602 € 254.560.604 Lekë
Total: 2.049.602,00 254.560.604,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve