Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtim shkolla 9 vjeçare "Pilo Prifti", fshati Novoselë, Komuna Novoselë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

382.424 €

Kosto në lekë

47.497.121 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Qershor 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaVlorë
InvestitorëtKomuna Novoselë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiALUERAColombo
Mbikëqyrës punimeshTaulant
Vendndodhja e projektit