Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemimi i rrugëve të brendshme dhe gjelbërimi i blloqeve të banimit në qytet Ballsh

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

402.821 €

Kosto në lekë

50.030.415 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaMallakastër
InvestitorëtBashkia Ballsh
Kontraktorët
Kompani ndërtimiDerveni 1Grand Konstruksion M
Vendndodhja e projektit