Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Lidhja e rrrugës Trans-Ballkanike me superstradën Fier-Vlorë 697.160 € 86.587.315 Lekë
2 Sistemimi i rrugëve të brendshme dhe gjelbërimi i blloqeve të banimit në qytet Ballsh 265.862 € 33.020.074 Lekë
3 Rikualifikim urban i lagjes "28 Nëntori" i qytetit Ballsh, Mallakastër 149.742 € 18.597.977 Lekë
Total: 1.112.764,00 138.205.366,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 697.160 € 86.587.315 Lekë
2 rikualifikime urbane 415.604 € 51.618.051 Lekë
Total: 1.112.764,00 138.205.366,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 697.160 € 86.587.315 Lekë
2 Bashkia Ballsh 265.862 € 33.020.074 Lekë
3 Bashkia Mallakastër 149.742 € 18.597.977 Lekë
Total: 1.112.764,00 138.205.366,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Grand Konstruksion M (construction company) 1.112.765 € 138.205.366 Lekë
Total: 1.112.765,00 138.205.366,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve