Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rruga pranë shtëpisë së Ismail Kadaresë 218.090 € 27.086.739 Lekë
2 Sistemimi i rrugëve të brendshme dhe gjelbërimi i blloqeve të banimit në qytet Ballsh 136.959 € 17.010.341 Lekë
Total: 355.049,00 44.097.080,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 218.090 € 27.086.739 Lekë
2 rikualifikime urbane 136.959 € 17.010.341 Lekë
Total: 355.049,00 44.097.080,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Gjirokastër 218.090 € 27.086.739 Lekë
2 Bashkia Ballsh 136.959 € 17.010.341 Lekë
Total: 355.049,00 44.097.080,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Derveni 1 (construction company) 355.049 € 44.097.080 Lekë
Total: 355.049,00 44.097.080,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve