Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i shkollës së mesme Sami Frashëri, Belsh 711.575 € 88.377.617 Lekë
2 Sistemimi i rrugëve të brendshme dhe gjelbërimi i blloqeve të banimit në qytet Ballsh 402.821 € 50.030.415 Lekë
Total: 1.114.396,00 138.408.032,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 711.575 € 88.377.617 Lekë
2 rikualifikime urbane 402.821 € 50.030.415 Lekë
Total: 1.114.396,00 138.408.032,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Ballsh 1.114.396 € 138.408.032 Lekë
Total: 1.114.396,00 138.408.032,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ergi (kompani ndërtimi) 355.788 € 44.188.809 Lekë
2 INERTI (kompani ndërtimi) 355.788 € 44.188.809 Lekë
3 Grand Konstruksion M (kompani ndërtimi) 265.862 € 33.020.074 Lekë
4 Derveni 1 (kompani ndërtimi) 136.959 € 17.010.341 Lekë
Total: 1.114.397,00 138.408.033,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve