Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksioni i rrugës me lagjen Kondraqe-Qendër-Kallam, Dhërmi

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

380.614 €

Kosto në lekë

47.272.277 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaHimarë
InvestitorëtBashkia Himarë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSalillari
Mbikëqyrës punimeshInfraKonsult
Vendndodhja e projektit