Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtim-asfaltim rrugë urbane, bashkia Krumë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

157.861 €

Kosto në lekë

19.606.380 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Maj 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaHas
InvestitorëtBashkia Krumë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiXHAST SHPK
Mbikëqyrës punimeshA R G I
Vendndodhja e projektit