Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitim i rrugës së fshatit Zahrisht 1.217.762 € 151.246.026 Lekë
2 Rehabilitimi i godinave, shesheve dhe qendrës së qytetit Krume-Has 840.083 € 104.338.324 Lekë
3 Ndërtim-asfaltim rrugë urbane, bashkia Krumë 157.861 € 19.606.380 Lekë
4 Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare Zahrisht, faza II, Bashkia Krumë 115.477 € 14.342.275 Lekë
Total: 2.331.183,00 289.533.005,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.375.623 € 170.852.406 Lekë
2 rikualifikime urbane 840.083 € 104.338.324 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 115.477 € 14.342.275 Lekë
Total: 2.331.183,00 289.533.005,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Has 2.057.845 € 255.584.350 Lekë
2 Bashkia Krumë 273.339 € 33.948.655 Lekë
Total: 2.331.184,00 289.533.005,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 PE - VLA - KU (construction company) 1.217.762 € 151.246.026 Lekë
2 Arifaj (construction company) 416.225 € 51.695.162 Lekë
3 Denis 05 (construction company) 416.225 € 51.695.162 Lekë
4 XHAST SHPK (construction company) 272.295 € 33.819.055 Lekë
5 A R G I (supervisory company) 8.097 € 1.005.600 Lekë
6 Izet Spahiu (supervisory company) 580 € 72.000 Lekë
7 DEA-N CONSULTING STUDIO (supervisory company) Lekë
Total: 2.331.184,00 289.533.005,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve