Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitimi i godinave, shesheve dhe qendrës së qytetit Krume-Has 7.633 € 948.000 Lekë
2 Ndërtimi i rrugës Ruzhdie - Gjinoqar 2.705 € 336.000 Lekë
3 Ndërtim-asfaltim rrugë urbane, bashkia Krumë 464 € 57.600 Lekë
Total: 10.802,00 1.341.600,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 7.633 € 948.000 Lekë
2 rrugë 3.169 € 393.600 Lekë
Total: 10.802,00 1.341.600,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Has 7.633 € 948.000 Lekë
2 Bashkia Patos 2.705 € 336.000 Lekë
3 Bashkia Krumë 464 € 57.600 Lekë
Total: 10.802,00 1.341.600,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 A R G I (supervisory company) 10.802 € 1.341.600 Lekë
Total: 10.802,00 1.341.600,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve