Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtim-asfaltim rrugë urbane, bashkia Krumë 157.398 € 19.548.780 Lekë
2 Projekt i zgjerimit të rrugës së Doganës "Morinë" (Projekte Riviera) 157.241 € 19.529.368 Lekë
3 Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare Zahrisht, faza II, Bashkia Krumë 114.898 € 14.270.275 Lekë
4 Ndërtim KUZ, fshati Çekin, Lagjja Veriore dhe Lagjja jugore 67.009 € 8.322.534 Lekë
Total: 496.546,00 61.670.957,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 314.639 € 39.078.148 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 114.898 € 14.270.275 Lekë
3 ujësjellës dhe kanalizime 67.009 € 8.322.534 Lekë
Total: 496.546,00 61.670.957,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Krumë 272.295 € 33.819.055 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 157.241 € 19.529.368 Lekë
3 Komuna Pishaj 67.009 € 8.322.534 Lekë
Total: 496.545,00 61.670.957,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 XHAST SHPK (construction company) 496.546 € 61.670.957 Lekë
Total: 496.546,00 61.670.957,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve