Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtim-asfaltim rrugë urbane, bashkia Krumë 157.861 € 19.606.380 Lekë
2 Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare Zahrisht, faza II, Bashkia Krumë 115.477 € 14.342.275 Lekë
Total: 273.338,00 33.948.655,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 157.861 € 19.606.380 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 115.477 € 14.342.275 Lekë
Total: 273.338,00 33.948.655,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Krumë 273.339 € 33.948.655 Lekë
Total: 273.339,00 33.948.655,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 XHAST SHPK (kompani ndërtimi) 272.295 € 33.819.055 Lekë
2 Izet Spahiu (mbikëqyrës punimesh) 580 € 72.000 Lekë
3 A R G I (mbikëqyrës punimesh) 464 € 57.600 Lekë
Total: 273.339,00 33.948.655,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve