Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rrjeti i brendshëm i ujësjellësit në lagjen 4, “Baba Rexhepi”, dhe Lugu i Dardhës 1.195.913 € 148.532.343 Lekë
2 Rikonceptim dhe rivitalizim i qendrës së qytetit Sarandë, Rruga e flamurit 826.236 € 102.618.468 Lekë
3 Ndërtim i ujësjellësit Ksamil - Vazhdim 144.272 € 17.918.612 Lekë
Total: 2.166.421,00 269.069.423,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ujësjellës dhe kanalizime 1.340.185 € 166.450.955 Lekë
2 rikualifikime urbane 826.236 € 102.618.468 Lekë
Total: 2.166.421,00 269.069.423,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 1.340.185 € 166.450.955 Lekë
2 Bashkia Sarandë 826.236 € 102.618.468 Lekë
Total: 2.166.421,00 269.069.423,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Boshnjaku B (construction company) 470.774 € 58.470.087 Lekë
2 Caushi M (construction company) 470.774 € 58.470.087 Lekë
3 ED KONSTRUKSION (construction company) 412.715 € 51.259.234 Lekë
4 Fusha (construction company) 412.715 € 51.259.234 Lekë
5 Caushi (construction company) 398.638 € 49.510.781 Lekë
6 HP STUDIO (supervisory company) 805 € 100.000 Lekë
Total: 2.166.421,00 269.069.423,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve