Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Gjelbërimi i Mjediseve Publike të Bashkisë Kolonjë, qyteti Ersekë, në veprat: “Monumenti i Rilindjes”, Rruga “R&S Gostivisht”, Rruga “20 Maji” dhe Rruga “Martirët e Borovës”

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

332.611 €

Kosto në lekë

41.310.317 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 18 Prill 2016, nëpërmjet programit të financimit të rehabilitimit mjedisor, gjelbërimit dhe pyllëzimit.

Lloji i projekteveprojekte gjelbërimi
BashkiaKolonjë
InvestitorëtBashkia Kolonjë
Kontraktorët
Mbikëqyrës punimeshErald G
Kompani projektueseAlbGarden
Vendndodhja e projektit