Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikim urban i bllokut të banimit nr.1, Librazhd

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.069.870 €

Kosto në lekë

132.877.885 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaLibrazhd
InvestitorëtBashkia Librazhd
Kontraktorët
Kompani ndërtimiLeon KonstruksionErgi
Vendndodhja e projektit