Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtim, sistemim, asfaltim i rrugës kryesore të fshatit Dragostunjë, njësia administrative Qendër, Librazhd 1.299.320 € 161.375.560 Lekë
2 Rikualifikim urban i bllokut të banimit nr.1, Librazhd 1.069.870 € 132.877.885 Lekë
3 Rikualifikim urban i zonës në hyrje të qytetit dhe mbrotje lumore 794.208 € 98.640.612 Lekë
4 Sistemim, asfaltim, rrugë dhe sheshe "blloqet e banimit, tregu i qytetit + sheja, lagje e re - Ushtaraku dhe Shkumbini" 760.040 € 94.396.951 Lekë
5 Rehabilitim urban i zonës në të dyja anët e rrugës kryesore, të qytetit Librazhd dhe sistem asfaltim, rruga e "Dibrës" 745.310 € 92.567.493 Lekë
6 Rehabilitimi i qendrës së qytetit dhe lyerjes së fasadave, faza 2 538.435 € 66.873.666 Lekë
7 Rehabilitimi i qendrës së qytetit dhe lyerja e fasadave, Librazhd 436.759 € 54.245.520 Lekë
8 Rikonstruksion i rrugës Librazhd-Orenjë 225.198 € 27.969.585 Lekë
9 Ndertim shkollë 1 katëshe, Shkolla Fushë Studen, Komuna Steblevë, Librazhd 134.203 € 16.668.000 Lekë
10 Ndërtim i shkollës 9-vjeçare, fshati Gurakuq dhe fshati Rinas 85.073 € 10.566.046 Lekë
11 Rikonstruksion kopshti i fëmijëve nr.2, qyteti Librazhd, Bashkia Librazhd 70.561 € 8.763.720 Lekë
12 Rikonstruksion shkolla 9-vjeçare Babje, Komuna Qendër Librazhd 51.918 € 6.448.248 Lekë
13 Ndërtim shkolla vartëse Fshati Zdrajsh Verri, Komuna Orenjë 33.292 € 4.134.910 Lekë
Total: 6.244.187,00 775.528.196,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 3.907.863 € 485.356.607 Lekë
2 rrugë 1.524.518 € 189.345.145 Lekë
3 fasada 436.759 € 54.245.520 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 375.048 € 46.580.924 Lekë
Total: 6.244.188,00 775.528.196,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Librazhd 5.799.577 € 720.307.453 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 225.198 € 27.969.585 Lekë
3 Komuna Steblevë 134.203 € 16.668.000 Lekë
4 Komuna Qendër 51.918 € 6.448.248 Lekë
5 Komuna Orenjë 33.292 € 4.134.910 Lekë
Total: 6.244.188,00 775.528.196,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 VICTORIA INVEST (construction company) 1.539.518 € 191.208.105 Lekë
2 Salillari (construction company) 1.264.654 € 157.070.033 Lekë
3 Ergi (construction company) 812.180 € 100.872.716 Lekë
4 Bajrami N (construction company) 651.676 € 80.938.159 Lekë
5 Alko Impex Construction (construction company) 570.030 € 70.797.713 Lekë
6 Hastoci (construction company) 436.759 € 54.245.520 Lekë
7 Leon Konstruksion (construction company) 391.893 € 48.673.169 Lekë
8 Building Construction (construction company) 259.864 € 32.275.112 Lekë
9 IDI 2005 (construction company) 123.840 € 15.380.943 Lekë
10 Restaurim Gurra-Kaca (construction company) 53.338 € 6.624.589 Lekë
11 AL-MEXWOOD (design company) 38.002 € 4.719.848 Lekë
12 KUPA (construction company) 33.869 € 4.206.586 Lekë
13 A&E (construction company) 25.959 € 3.224.124 Lekë
14 FLAST (construction company) 25.959 € 3.224.124 Lekë
15 Jodjon-Po (construction company) 16.646 € 2.067.455 Lekë
Total: 6.244.187,00 775.528.196,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve