Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Projekti "Shkolla qendër komuitare": Terrene sportive në 4 shkolla 9 vjeçare të qytetit Tiranë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

100.430 €

Kosto në lekë

12.473.408 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Qershor 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaTiranë
InvestitorëtBashkia Tiranë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiErgiMEGA
Mbikëqyrës punimeshALB SUPERVIZION - D.S.
Vendndodhja e projektit