Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Projekti "Shkolla qendër komuitare": Terrene sportive në 4 shkolla 9 vjeçare të qytetit Tiranë 1.412 € 175.350 Lekë
2 Ndërtimi i kopshtit në lagjen nr.4 tek rruga "Sufajve", Kavajë Lekë
Total: 1.412,00 175.350,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 1.412 € 175.350 Lekë
Total: 1.412,00 175.350,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Tiranë 1.412 € 175.350 Lekë
2 Bashkia Kavajë Lekë
Total: 1.412,00 175.350,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ALB SUPERVIZION - D.S. (supervisory company) 1.412 € 175.350 Lekë
Total: 1.412,00 175.350,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve