Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i rrugës "Kthesa e Bishanit-Bocove-Varrezat e fshatit Bashkim"

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

471.957 €

Kosto në lekë

58.617.120 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 8 Maj 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaFier
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBE-ISB93
Vendndodhja e projektit