Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikim urban i rrugicave në qendrën historike sheshi “Gjon Pali II-të”

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

131.610 €

Kosto në lekë

16.345.928 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 25 Shkurt 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaShkodër
InvestitorëtBashkia Shkodër
Kontraktorët
Kompani ndërtimiMANE SHPKNIKA
Vendndodhja e projektit