Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Segmenti 3 i Pasarelës + Ura në dru përgjatë rrugës automobilistike, Hyrje parku-Godulla e brendshme

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

801.863 €

Kosto në lekë

99.591.414 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteveprojekte rekreacioni
BashkiaDivjakë
InvestitorëtBashkia Divjakë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSTERKAJ2T
Mbikëqyrës punimeshTaulant
KolaudimShpresa Gjura
Vendndodhja e projektit