Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.177.595 € 146.257.327 Lekë
2 rrugë 1.035.502 € 128.609.384 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 906.972 € 112.645.890 Lekë
4 projekte rekreacioni 400.545 € 49.747.707 Lekë
Total: 3.520.614,00 437.260.308,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Finiq 1.035.502 € 128.609.384 Lekë
2 Bashkia Durrës 906.972 € 112.645.890 Lekë
3 Bashkia Mallakastër 598.969 € 74.391.907 Lekë
4 Bashkia Fier 578.627 € 71.865.420 Lekë
5 Bashkia Divjakë 400.545 € 49.747.707 Lekë
Total: 3.520.615,00 437.260.308,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 2T (construction company) 3.520.614 € 437.260.308 Lekë
Total: 3.520.614,00 437.260.308,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve