Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.622.992 € 201.575.661 Lekë
2 projekte rekreacioni 400.545 € 49.747.707 Lekë
3 fasada 200.827 € 24.942.664 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 178.709 € 22.195.654 Lekë
Total: 2.403.073,00 298.461.686,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Malësi e Madhe 1.622.992 € 201.575.661 Lekë
2 Bashkia Divjakë 400.545 € 49.747.707 Lekë
3 Bashkia Burrel 200.827 € 24.942.664 Lekë
4 Komuna Gruemirë 178.709 € 22.195.654 Lekë
Total: 2.403.073,00 298.461.686,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 STERKAJ (construction company) 2.403.073 € 298.461.686 Lekë
Total: 2.403.073,00 298.461.686,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve