Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rivitalizimi i parkut pranë bar Rinisë dhe rehabilitimi i rrugës “Dervish Hekali”

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.157.253 €

Kosto në lekë

143.730.840 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaFier
InvestitorëtBashkia Fier
Kontraktorët
Kompani ndërtimi2TArberia
Vendndodhja e projektit