Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim, asfaltim, ndërtim i korsisë së biçikletave dhe ndriçim i rrugës hyrëse të qytetit, Loti 1 (segmenti Elbasan-Peqin dhe unazës së qytetit)

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.100.131 €

Kosto në lekë

136.636.271 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Qershor 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaPeqin
InvestitorëtBashkia Peqin
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBoshnjaku BCaushiB93
Vendndodhja e projektit