Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 534.652 € 66.403.749 Lekë
2 ujësjellës dhe kanalizime 398.638 € 49.510.781 Lekë
3 sheshe 397.277 € 49.341.839 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 188.338 € 23.391.524 Lekë
Total: 1.518.905,00 188.647.893,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 517.907 € 64.324.046 Lekë
2 Bashkia Memaliaj 397.277 € 49.341.839 Lekë
3 Bashkia Peqin 366.710 € 45.545.424 Lekë
4 Bashkia Tepelenë 112.282 € 13.945.424 Lekë
5 Bashkia Vorë 76.056 € 9.446.100 Lekë
6 Bashkia Durrës 48.672 € 6.045.060 Lekë
Total: 1.518.904,00 188.647.893,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Caushi (construction company) 1.518.904 € 188.647.893 Lekë
Total: 1.518.904,00 188.647.893,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve