Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Studimi urbanistik dhe infrastruktura e zonës së spitalit

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

181.071 €

Kosto në lekë

22.489.073 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaTepelenë
InvestitorëtBashkia Tepelenë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiARTIGjikuria
Mbikëqyrës punimeshNovatech Studio
Vendndodhja e projektit