Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare Zahrisht, faza II, Bashkia Krumë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

115.477 €

Kosto në lekë

14.342.275 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 1 Gusht 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaHas
InvestitorëtBashkia Krumë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiXHAST SHPK
Mbikëqyrës punimeshIzet Spahiu
Vendndodhja e projektit