Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Projekti i ujësjellësit të fshatit Manastir - Vazhdim

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

114.655 €

Kosto në lekë

14.240.132 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Korrik 2014, nëpërmjet programit të financimit të ujësjellës kanalizime.

Lloji i projekteveujësjellës dhe kanalizime
BashkiaProjekt Kombëtar
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiG.P.G. CompanyH A R M O N I A
Vendndodhja e projektit