Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i linjave të dërgimit të ujësjellësit rajonal Cakran 127.844 € 15.878.169 Lekë
2 Projekti "Shkolla, qendër komunitare": Ndërtimi i 4 mjediseve sportive në shkolla të qytetit Fier 73.712 € 9.154.988 Lekë
3 Projekti i ujësjellësit të fshatit Manastir - Vazhdim 57.327 € 7.120.066 Lekë
Total: 258.883,00 32.153.223,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ujësjellës dhe kanalizime 185.171 € 22.998.235 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 73.712 € 9.154.988 Lekë
Total: 258.883,00 32.153.223,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Fier 201.555 € 25.033.157 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 57.327 € 7.120.066 Lekë
Total: 258.882,00 32.153.223,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 H A R M O N I A (construction company) 258.883 € 32.153.223 Lekë
Total: 258.883,00 32.153.223,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve