Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Shkolla e bashkuar "Hamdi Rrap Lazaj" Gjorm, Komuna Brataj

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

158.043 €

Kosto në lekë

19.628.903 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Qershor 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaSelenicë
InvestitorëtBashkia SelenicëKomuna Brataj
Kontraktorët
Kompani ndërtimiNdertuesitLABI
Mbikëqyrës punimeshNatasha Myrtaj (Metohu)
Vendndodhja e projektit