Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare “Andon Xoxa” Fier 80.472 € 9.994.598 Lekë
2 Shkolla e bashkuar "Hamdi Rrap Lazaj" Gjorm, Komuna Brataj 78.978 € 9.809.111 Lekë
3 Ndërtimi i kopshtit në lagjen nr.4 tek rruga "Sufajve", Kavajë 55.313 € 6.869.898 Lekë
Total: 214.763,00 26.673.607,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 214.763 € 26.673.607 Lekë
Total: 214.763,00 26.673.607,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Fier 80.472 € 9.994.598 Lekë
2 Komuna Brataj 78.978 € 9.809.111 Lekë
3 Bashkia Kavajë 55.313 € 6.869.898 Lekë
Total: 214.763,00 26.673.607,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndertuesit (construction company) 214.763 € 26.673.607 Lekë
Total: 214.763,00 26.673.607,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve