Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim, asfaltim i rrugëve të fshatit Mollas

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

397.102 €

Kosto në lekë

49.320.013 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të datës 10 tetor 2014, të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve nën skemëne infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaCërrik
InvestitorëtNjësia Administrative Mollas
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBashkimi LBajrami N
Mbikëqyrës punimeshZenit 06
Vendndodhja e projektit