Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Kanalet ujitëse në njësinë administrative Mollas, Cërrik 198.551 € 24.660.007 Lekë
2 Sistemim, asfaltim i rrugëve të fshatit Mollas 198.551 € 24.660.007 Lekë
3 Projektet e infrastukturës rrugore të qytetit, loti I 96.194 € 11.947.296 Lekë
Total: 493.296,00 61.267.310,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 294.745 € 36.607.303 Lekë
2 të tjera 198.551 € 24.660.007 Lekë
Total: 493.296,00 61.267.310,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Njësia Administrative Mollas 397.102 € 49.320.013 Lekë
2 Bashkia Gjirokastër 96.194 € 11.947.296 Lekë
Total: 493.296,00 61.267.309,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkimi L (construction company) 493.296 € 61.267.309 Lekë
Total: 493.296,00 61.267.309,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve