Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Kanalet ujitëse në njësinë administrative Mollas, Cërrik 642.290 € 79.772.463 Lekë
2 Sistemim, asfaltim i rrugëve të fshatit Mollas 397.102 € 49.320.013 Lekë
Total: 1.039.392,00 129.092.476,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 të tjera 642.290 € 79.772.463 Lekë
2 rrugë 397.102 € 49.320.013 Lekë
Total: 1.039.392,00 129.092.476,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Njësia Administrative Mollas 1.039.392 € 129.092.476 Lekë
Total: 1.039.392,00 129.092.476,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkimi L (kompani ndërtimi) 397.102 € 49.320.013 Lekë
2 Bajrami N (kompani ndërtimi) 397.102 € 49.320.013 Lekë
3 Blerimi (kompani ndërtimi) 245.189 € 30.452.450 Lekë
4 Zenit 06 (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 1.039.393,00 129.092.476,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve