Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Suvatim dhe lyerje fasadash në rrugët kryesore për 100 banesa kolektive, Elbasan

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.055.956 €

Kosto në lekë

131.149.784 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Shkurt 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevefasada
BashkiaElbasan
InvestitorëtBashkia Elbasan
Kontraktorët
Kompani ndërtimiVëllezerit HysaBE-ISErgi
Vendndodhja e projektit