Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërhyrje polifunksionale në lagjen "Xhevdet Nepravishta", Loti 1

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.086.314 €

Kosto në lekë

134.920.149 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaLushnjë
InvestitorëtBashkia Lushnjë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiUleza NdertimBETA
Mbikëqyrës punimeshInfraKonsult
Vendndodhja e projektit