Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 3.402.574 € 422.599.713 Lekë
2 rrugë 1.850.552 € 229.838.505 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 1.694.982 € 210.516.810 Lekë
4 të tjera 1.086.314 € 134.920.149 Lekë
5 fasada 164.718 € 20.458.020 Lekë
Total: 8.199.140,00 1.018.333.197,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Lushnjë 8.199.140 € 1.018.333.197 Lekë
Total: 8.199.140,00 1.018.333.197,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 G.P.G. Company (kompani ndërtimi) 5.098.979 € 633.293.187 Lekë
2 Senka (kompani ndërtimi) 924.500 € 114.822.922 Lekë
3 BETA (kompani ndërtimi) 543.157 € 67.460.075 Lekë
4 Uleza Ndertim (kompani ndërtimi) 543.157 € 67.460.074 Lekë
5 Egland (kompani ndërtimi) 533.767 € 66.293.869 Lekë
6 NDREGJONI (kompani ndërtimi) 390.733 € 48.529.051 Lekë
7 Salillari (kompani ndërtimi) 164.718 € 20.458.020 Lekë
8 Protocons (mbikëqyrës punimesh) 64 € 8.000 Lekë
9 Zenit 06 (mbikëqyrës punimesh) 64 € 7.999 Lekë
10 Erald G (mbikëqyrës punimesh) Lekë
11 A.SH. Engineering (mbikëqyrës punimesh) Lekë
12 Liliana Vllamasi (kolaudim) Lekë
13 InfraKonsult (mbikëqyrës punimesh) Lekë
14 Super Projekt (mbikëqyrës punimesh) Lekë
15 Dea Studio (mbikëqyrës punimesh) Lekë
16 GB Civil Engineering (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 8.199.139,00 1.018.333.197,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve