Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rehabilitim dhe asfaltim i disa akseve kryesore të qytetit të Vlorës

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

871.375 €

Kosto në lekë

108.224.716 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 19 Shtator 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaVlorë
InvestitorëtBashkia Vorë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiAGRI ConstruksionCompany Riviera 2008
Vendndodhja e projektit