Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës Divjakë-Gërmenj 605.289 € 75.176.909 Lekë
2 Rikualifikim i fasadave në qytetin e Durrësit 599.141 € 74.413.260 Lekë
3 Rehabilitim dhe asfaltim i disa akseve kryesore të qytetit të Vlorës 435.687 € 54.112.358 Lekë
4 Shtesë kati i shkollës 9 vjeçare Qesarakë, Komuna Dajt 319.227 € 39.647.954 Lekë
5 Rikonstruksion, sistemim, asfaltim i rrugës Petrushe-Vreshtas 283.414 € 35.200.000 Lekë
6 Rikonstruksion i shkollës koreografike, Tiranë 144.091 € 17.896.131 Lekë
7 Rikonstruksion i rrugës "Sulejman Pitarka" 102.779 € 12.765.090 Lekë
8 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Dino Ismaili", Levan, Bashkia Fier 97.157 € 12.066.870 Lekë
9 Rikonstruksiomi i shkollës së mesme "Ramazan Karaj", Nikel, Komuna Nikel 69.971 € 8.690.377 Lekë
Total: 2.656.756,00 329.968.949,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.427.169 € 177.254.357 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 630.446 € 78.301.332 Lekë
3 fasada 599.141 € 74.413.260 Lekë
Total: 2.656.756,00 329.968.949,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Durrës 701.919 € 87.178.350 Lekë
2 Bashkia Divjakë 605.289 € 75.176.909 Lekë
3 Bashkia Vorë 435.687 € 54.112.358 Lekë
4 Komuna Dajt 319.227 € 39.647.954 Lekë
5 Bashkia Maliq 283.414 € 35.200.000 Lekë
6 Bashkia Tiranë 144.091 € 17.896.131 Lekë
7 Bashkia Fier 97.157 € 12.066.870 Lekë
8 Komuna Nikel 69.971 € 8.690.377 Lekë
Total: 2.656.755,00 329.968.949,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 AGRI Construksion (construction company) 2.656.755 € 329.968.949 Lekë
Total: 2.656.755,00 329.968.949,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve